Резачка за чимове под наем. Единствено от Рентекс.

Резачка на чимове под наем. За първи път в България рядко срещаната машина може да бъде наемана. Лесна и удобна за превозване. Техническа характеристика по-долу.

Техническа спецификация

Кат. N Тегло Двигател Гориво Чимове
RX 13/0901 67 кг Бензинов Бензин 40 х 300 мм

About rentex